Chirurgia plastyczna

prześwietlenie rentgen rtg zębów poznań rtg zębów na Piątkowie w Poznaniu

Medycyna, nawet w potocznym rozumieniu, ma zajmować się przede wszystkim ratowaniem ludzkiego zdrowia i życia. Z czasem jednak zaczęto wykorzystywać ją również do innych, znacznie bardziej przyziemnych celów. Między innymi takim celom swoją popularność zawdzięcza chirurgia plastyczna.

Ta specyficzna dziedzina w dużej mierze wiąże się z utrzymywaniem estetycznego wyglądu. Zajmuje się korekcją rozmaitych defektów ciała – zarówno tych rzeczywistych, realnie występujących, jak i tych, które istnieją wyłącznie w świadomości samego zainteresowanego. Dobrze jest pamiętać, że samo powstanie chirurgii plastycznej nie miało mieć na celu wprowadzania dowolnych zmian w swoim wyglądzie, ale polepszanie jakości życia osób, którym wygląd zmieniony przez chorobę lub uraz znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Warto wiedzieć, że operacje, które wchodzą w zakres chirurgii plastycznej, są ściśle związane z wieloma różnorakimi dziedzinami nauki. Znajdziemy tutaj między innymi okulistykę, neurochirurgię, ortopedię czy laryngologię. Nie bez znacznie pozostaje również traumatologia, czyli dziedzina podobna do ortopedii, jednak zajmująca się wyłącznie narządami, które występują poza układem ruchu.