Historia elektroniki

www.nawoz.net.pl Zestawy kina domowego oraz profesjonalne kino domowe Mission i Bowers Wilkins

Współczesny świat prawdopodobnie nie mógłby funkcjonować bez prądu. Większość czasu spędzamy używając elektronicznych urządzeń. Często nawet dzięki nim mamy prace i zarabiamy na życie. Jednak człowiek nie znał na początku swojego istnienia pojęcia elektryczności. Pojawiło się ono po wielu wiekach, dzięki działalności naukowców. Perypetie elektroniki Lampa elektronowa była wynalazkiem, który zapoczątkował panowanie elektroniki na całym świecie. Postęp techniczny pozwolił na jej zastosowanie przy rozwoju radiofonii, a następnie techniki mikrofalowej. Zupełnie nowe kroki w historii elektroniki postawiono dzięki trójce wspaniałych wynalazców, wśród których znaleźli się J.

Bardeen, W.H. Brattain oraz W.B. Shockley. Stworzyli oni tranzystor, który pozwolił na uzyskanie elektroniki półprzewodnikowej. Lata 60. Minionego wieku zaowocowały postępowym zastosowaniem w produkcji na szeroka skale układów scalonych.

Gdyby nie one prawdopodobnie dzisiaj nie moglibyśmy korzystać z dobrobyty mikro elektroniki. Rewolucja przemysłowa, która dokonała się poprzez mikroprocesowy popchnęła postęp technologiczny jeszcze dalej. W pamiętanych przez naszych dziadków i rodziców latach 80. Zaczęto produkować urządzenia elektroniczne, których nieustanne ulepszanie doprowadziło do obecnie wykorzystywanych nowinek. Naukowcy i wynalazcy nie siadają na laurach. Ciągle poszukują nowych rozwiązań z zastosowaniem cennej elektroniki. Przynoszą one bardzo duże zyski, ale także ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Warto dodać, że nowoczesne odkrycia elektroniczne są bardzo mocno skorelowane z postępami w obrębie informatyki.

Właściwie to głównie ta dziedzina pozwoliła na tak szeroki rozwój i zastosowanie elektryczności.