Parki narodowe a rezerwaty

instalacje.orientacja.net.pl

Parki narodowe i rezerwaty dla niektórych stanowią synonimiczne pojęcia. Tymczasem pomiędzy nimi występują znaczące różnice. Park Narodowy uznawany jest za najwyższą formę ochrony. Działania parku pozostają pod nadzorem Ministerstwa Środowiska. Powierzchnia takiego parku musi wynosić co najmniej 1000 hektarów. Ponadto obszar parku musi się cechować pewnymi walorami biologicznymi.

istotna jest chociażby różnorodność gatunkowa. Jeżeli warunki te nie są spełnione, wówczas park narodowy nie może by c utworzony. Rezerwat również charakteryzuje się znaczącymi walorami przyrodniczymi, jednak jego obszar jest mniejszy niż 1000 hektarów. W rezerwatach często znajdziemy naturalne środowiska zwierząt i roślin, które nie zostały zmienione przez działanie człowieka. Z tego powodu warto udać się zarówno do parku narodowego, jak i rezerwatu. Warto wspomnieć, że wiele z nich oferuje także inne atrakcje turystyczne.

W parkach i rezerwatach wyznaczone są szlaki, którymi mogą się przemierzać turyści.